Android: Tất Tần Tật Về Alternative Resource

YellowCode.Books

Nhu cầu sử dụng Alternative Resource cho các ứng dụng của bạn là rất lớn. Bạn có thể gặp phải tình huống phải chỉ định xem layout của ứng dụng sẽ hiển thị khác nhau giữa hai chế độ ngang và dọc của màn hình. Hay trong Bài 8 cũng có ví dụ về hiển thị song ngữ Anh-Việt trong ứng dụng. Và còn nhiều tình huống khác nữa vì chúng ta đều mong muốn ứng dụng của mình trở nên thông minh, linh động trong tất cả các trường hợp sử dụng của thiết bị.

Các Alternative Resource này sẽ được hệ thống quyết định sử dụng đến tại thời điểm chương trình đang chạy (runtime), khi đó hệ thống sẽ biết rất rõ trạng thái của thiết bị và load chính xác resource đã được chỉ định.

Định Nghĩa Về Alternative Resource

Bài 8 có định nghĩa

View original post 4,045 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s