Tìm Hiểu Các Widget Cơ Bản

YellowCode.Books

Được nhắc đến từ Bài 7Bài 9 là các bài học giúp cho các bạn bước đầu làm quen với khái niệm widget là gì. Bài viết bổ sung hôm nay sẽ liệt kê các widget cơ bản còn lại mà 2 bài học trên chưa có dịp nhắc đến.

TextView – Nơi Hiển Thị Các Label

TextView | Android Developers

Widget TextView đã được nói đến rất cụ thể ở Bài 9, bao gồm các thuộc tính thường dùng trong XML, và cả bài thực hành liên quan đến TextView này nữa, nên bài này không nhắc lại cụ thể.

Bạn chỉ nên nhớ là TextView chỉ dùng để hiển thị text cho ứng dụng, nên chúng mới được gọi là các label, và người dùng chỉ được xem các text này thôi chứ không chỉnh sửa chúng.

Button – Hãy Click Vào Tôi

Button | Android…

View original post 2,551 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s