About

Với mong muốn xây dựng một diễn đàn bằng tiếng Việt với các bài viết và các chia sẻ chất lượng nhất thuộc lĩnh vực lập trình di động, tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ 2 nền tảng ngôn ngữ Java và Android trên nền Eclipse. Diễn đàn mong muốn là một trong những nơi được các lập trình viên tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm.

Mong nhận được nhiều chia sẻ và góp ý từ các lập trình viên để diễn đàn ngày một đi lên.

Người lập,
Danh Minh Nhựt
Email: peter.danh84@gmail.com
Skype: peter.danh
Phone: 0919973259

3 comments

  1. Hi Thanh Bui,

   Anh nghĩ là do ListView của mình nằm trong ViewPager, do đó sự kiện onItemClickListener trên ListView đã bị các view chứa nó như ViewPager chặn mất rồi, duy chỉ còn sự kiện onItemLongClickListener là không bị view cha chặn lại nên vẫn thấy được.
   Cách giải quyết là mình chuyển sự kiện lick trên ListView vào trong Adapter luôn, và anh viết lại Adapter cho đẹp hơn như sau nhé.

   public class AnotherAdapter extends BaseAdapter {
   
   	private LayoutInflater mLayoutInflater;
   	private Context context;
   	ArrayList arrBH;
   
   	public AnotherAdapter(Context context, ArrayList arrBH) {
   		this.context = context;
   		this.arrBH = arrBH;
   		mLayoutInflater = (LayoutInflater) context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
   	}
   
   	@Override
   	public int getCount() {
   		return arrBH.size();
   	}
   
   	@Override
   	public Object getItem(int position) {
   		return position;
   	}
   
   	@Override
   	public long getItemId(int position) {
   		return position;
   	}
   
   	@Override
   	public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {
   		ViewHolder viewHolder = null;
   
   		if (convertView == null) {
   			viewHolder = new ViewHolder();
   			convertView = mLayoutInflater.inflate(R.layout.baihat_item_layout, null);
   			viewHolder.lnLayout = (LinearLayout) convertView.findViewById(R.id.LinearLayout1);
   			viewHolder.txtMaTen = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtMaVaTen);
   			viewHolder.txtKhac = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtIntro);
   			convertView.setTag(viewHolder);
   		} else {
   			viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag();
   		}
   
   		BaiHat s = arrBH.get(position);
   		viewHolder.txtMaTen.setText(s.getMaso() + " - " + s.getTenbh().toUpperCase());
   		viewHolder.txtKhac.setText(s.getIntro());
   
   		viewHolder.lnLayout.setOnClickListener(new MyOnClickListener(s));
   		viewHolder.txtMaTen.setOnClickListener(new MyOnClickListener(s));
   		viewHolder.txtKhac.setOnClickListener(new MyOnClickListener(s));
   
   		return convertView;
   	}
   
   	private class MyOnClickListener implements OnClickListener {
   
   		private BaiHat bhSelect;
   
   		public MyOnClickListener(BaiHat bhSelect) {
   			this.bhSelect = bhSelect;
   		}
   
   		@Override
   		public void onClick(View v) {
   			Toast.makeText(context, bhSelect.getMaso() + " - " + bhSelect.getTenbh(), Toast.LENGTH_LONG).show();
   		}
   
   	}
   
   	private class ViewHolder {
   		private LinearLayout lnLayout;
   		private TextView txtMaTen;
   		private TextView txtKhac;
   	}
   
   }

   P/S: sau này post câu hỏi lên mục Hỏi & Đáp nhé, đừng post chỗ About này 😉

   Like

 1. Hi Thầy, Hello gioilaptrinh,

  Em đang cần view file pdf, em đã thử 2 thư viện :
  – PdfViewer: không chạy trên tablet 10inch được
  – MuPdf : không view được những file có 2 trang trở lên.

  Thầy có từng làm qua vấn đề này chưa, thầy cho em giải pháp hay có thư viện nào không thầy?
  Em cám ơn thầy!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s