Android Virtual Device

Bài học Android buổi 3: Cài đặt máy ảo Android & Chạy ứng dụng

session03

Ở bài 2 chúng ta đã biết cách thiết lập môi trường lập trình cho Android, và cũng đã tạo một project đầu tiên có tên là Reminder. Nhưng chúng ta tạm dừng lại việc chỉnh sửa project đầu tay của chúng ta tại đây, việc quan trọng nhất lúc này là tạo một máy ảo Android để ứng dụng của ta có thể được build lên đó. Tất nhiên là nếu bạn nào có thiết bị thật (smartphone hoặc tablet Android) thì càng tốt, nhưng dù cho đã có thiết bị Android thật, chúng ta vẫn cần có ít nhất một máy ảo Android vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng dùng chiếc Android yêu quý vào việc test đâu, do đó chúng ta hãy tham khảo các bước tạo máy ảo Android như sau.

(more…)