Application Components

Bài học Android buổi 4: Các thành phần cơ bản trong một ứng dụng Android

session04

Để tiếp tục xây dựng cho ứng dụng Reminder, sau khi đã cài đặt thành công máy ảo Genymotion ở bài trước, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tổng quan về cách thức tổ chức một ứng dụng trong Android, với cái nhìn tổng quan này, chúng ta sẽ biết một ứng dụng trong Android được tổ chức bởi các thành phần cấu tạo nào, thành phẩn nào là quan trọng, và những thành phần đó được sắp đặt như thế nào bên trong một ứng dụng, từ đó sẽ làm bước đệm căn bản cho viêc phát triển ứng dụng Reminder của chúng ta hoặc các ứng dụng khác của chính các bạn sau này.

(more…)