Đặt Tên

Tạo ứng dụng Android theo Design Pattern

Design Pattern thường được hiểu như là một mẫu, hay một khuôn mẫu được tạo ra để áp dụng chung cho một tình huống cụ thể nào đó. Như vậy khi gặp một vấn đề cần xử lý, thông thường ta sẽ có một Pattern cụ thể được cộng đồng định nghĩa ra nhằm giúp cho chúng ta, những người rơi vào các tình huống đó, có một kiến thức chung, các cách thức giải quyết chung theo khuôn mẫu (Pattern) đã được định ra (Design).

Một khi chúng ta đã áp dụng việc giải quyết vấn đề theo một mẫu chung, được cộng đồng chấp nhận, khi đó ứng dụng của chúng ta trông chuyên nghiệp hơn, dễ quản lý và vận hành, đồng thời giúp cộng đồng dễ tiếp cận hơn đến vấn đề mà chúng ta đang giải quyết đó.

Ở bài viết ngắn này tôi chưa tập trung vào khái niệm Design Pattern dành cho việc viết code trong Android, mà chỉ lượm lặt các kiến thức trên mạng để đưa ra một Design Pattern dành cho việc xây dựng kiến trúc của một ứng dụng Android, đó là việc đặt tên các package, đặt tên các file và các tên biến theo mẫu như thế nào mà thôi.
(more…)