Debug

Bài học Android buổi 5: Thực hành debug một ứng dụng

session05

Sau khi tìm hiểu một vài kiến thức tổng quát ở bài trước, bài này chúng ta làm quen một chút với Eclipse và các công cụ mà ADT hỗ trợ, cụ thể ở đây chính là công cụ Debug (gỡ lỗi). Thoạt nhiên chúng ta có một thắc mắc, rằng ứng dụng đã xây dựng được gì đâu mà có lỗi để debug, tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng, lỗi trong một ứng dụng là hiển nhiên, lỗi xuất hiện ngay khi chúng ta sơ xuất trong bất kỳ tình huống nào trong quá trình xây dựng ứng dụng, chính vì vậy, một kiến thức về tìm ra lỗi và gỡ lỗi là một kiến thức tốt để chúng ta thực hành từng bước, và bài này sẽ cố gắng cung cấp một kiến thức đầy đủ về tìm ra lỗi và gỡ lỗi trong một ứng dụng.

(more…)